புதிய மாடல் iPads மற்றும் Accessories-களை அறிமுகம் செய்தது ஆப்பிள் நிறுவனம்!

128 GB திறன் கொண்ட 11-இன்ச் iPad ₹59,990க்கும், 13-இன்ச் iPad ₹79,990க்கும், 256 GB திறன் கொண்ட 11- இன்ச் iPad Pro ₹99,900, 13- இன்ச் iPad Pro ₹1,29,900க்கும் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளன.

வாட்ஸ்அப் DP-ஐ SCREEN SHOT எடுக்கும் வசதியை கூடிய விரைவில் நீக்கவுள்ளது மெட்டா நிறுவனம்!

ஏற்கனவே DP-ஐ பதிவிறக்கும் செய்யும் வசதி நீக்கப்பட்ட |நிலையில், பயனர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அம்சம் தற்போது பீட்டா வெர்ஷனில் சோதனை முறையில் அறிமுகம்.

What is cloud computing?

Cloud computing

Cloud computing is a technology that allows users to access and use computing resources (such as servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence) over the internet, commonly referred to as “the cloud.” Instead of owning and maintaining physical hardware and infrastructure, users can leverage cloud services provided by a third-party provider to store, process, … Read more