உலக கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியல்: எலான் மஸ்கை பின்னுக்கு தள்ளி அமேசான் ஜெஃப் பிசோஸ் முதலிடம்..!

நியூயார்க்: உலக கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் தொடர்ந்து முதலிடம் வகித்து வந்தார். இந்நிலையில், நேற்று எலான் மஸ்கைப் பின்னுக்குத் தள்ளி அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பிசோஸ் முதல் இடம் பிடித்தார்.ப்ளூம்பெர்க் நிறுவனத்தின் நேற்றைய மதிப்பீட்டின்படி, எலான் மஸ்கின் நிகர சொத்து மதிப்பு 198 பில்லியன் டாலராக (ரூ.16.43 லட்சம் கோடி) குறைந்துள்ள நிலையில் ஜெஃப் பிசோஸின் சொத்து மதிப்பு 200 பில்லியன் டாலராக (ரூ.16.60 லட்சம் கோடி) உயர்ந்துள்ளது. முன்பு, எலான் மஸ்க் உடன்ஒப்பிடுகையில் … Read more

Charon Premium Blogger Template Download – Charon Blogger Template

Charon Premium Blogger Template Download - Charon Blogger Template

Charon Premium Blogger Template Charon is a blogger template designed for bloggers who want to have a clean and minimalistic look on their website. It is a responsive blogger template template, meaning it adjusts to different screen sizes for optimal viewing experience on all devices. Charon Premium Blogger Template The template has a unique layout … Read more

Median UI Premium Blogger Template Download

Median UI Premium Blogger Template Download

Median UI Blogger Template   Median UI Blogger Template Median UI premium blogger template is a popular blogger template that is widely used by bloggers and website owners. It is a template that is designed to be simple, modern and easy to use. The template is perfect for bloggers who want a clean and professional … Read more

15+ Best Responsive Blogger Templates Free Download

15+ Best Responsive Blogger Templates Free Download

Responsive Blogger Templates Blogging has become one of the most popular ways to express oneself, share ideas, and connect with people all over the world. Whether you are a seasoned blogger or just starting out, having a great website design can help attract readers and keep them engaged. Luckily, there are many free responsive blogger … Read more

Lantro UI V1.5 Premium Blogger Template

Lantro UI v1.5 Premium Blogger Template

Lantro UI Blogger Template Lantro UI Blogger Template Free Download To have a successful blog, it is essential to have a well-designed and functional website that captures the reader’s attention and keeps them engaged. One of the ways to achieve this is by using a quality blogger template like Lantro UI Blogger Template. Lantro UI … Read more

IMagz v1.25 Landing Page Premium Blogger Template

IMagz v1.25 Landing Page Premium Blogger Template

IMagz v1.25 Premium Blogger Template   IMagz v1.25 Landing Page Premium Blogger Template  IMagz v1.25 is a premium landing page template designed specifically for bloggers who want to showcase their content in a professional and aesthetically pleasing way. With its sleek and modern design, IMagz v1.25 provides bloggers with an excellent platform to showcase their … Read more

Plus UI v2.6.2 Premium Blogger Template Download

Plus UI v2.6.2 Premium Blogger Template Free Download

Plus UI Blogger Template Plus UI Blogger Template is a popular template choice among bloggers. It’s responsive, and easy-to-customize template that offers a sleek and modern design. Dev Kumar redesigned or reassembled the IMagz, Median UI, and Fletro Pro templates to create the Plus UI Blogger Template. Plus UI blogger template is under the jurisdiction … Read more