புதிய மாடல் iPads மற்றும் Accessories-களை அறிமுகம் செய்தது ஆப்பிள் நிறுவனம்!

புதிய மாடல் iPads மற்றும் Accessories-களை அறிமுகம் செய்தது ஆப்பிள் நிறுவனம்!

Last Updated on: 9th May 2024, 06:36 pm

128 GB திறன் கொண்ட 11-இன்ச் iPad ₹59,990க்கும், 13-இன்ச் iPad ₹79,990க்கும், 256 GB திறன் கொண்ட 11- இன்ச் iPad Pro ₹99,900, 13- இன்ச் iPad Pro ₹1,29,900க்கும் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளன.

Leave a Comment