சவுதியில் புதன்கிழமை ஈத் பெருநாள்..!

சவுதியில் புதன்கிழமை ஈத் பெருநாள்..!

Last Updated on: 8th April 2024, 09:15 pm

சவுதி அரேபியாவில் இன்று பிறை தென்படாத காரணத்தால், நாளை ரமலான் 30 பூர்த்தி செய்து, (ஏப்ரல் 10] புதன்கிழமைஈதுல் பித்ர்(ஷவ்வால் பிறை ஒன்று) என அதிகாரப்பூர்வமாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Comment