வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது…’: காஸாவில் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டது குறித்து இஸ்ரேலுக்கு எதிரான இந்தியாவின் வலுவான அறிக்கை.

United Nations (UN)

வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது…’: காஸாவில் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டது குறித்து இஸ்ரேலுக்கு எதிரான இந்தியாவின் வலுவான அறிக்கை.

Last Updated on: 10th January 2024, 11:29 am

Clearly Unacceptable…’: India’s strong statement against Israel on civilian causalities in Gaza.

ஐ.நா.வில், காசாவில் ஹமாஸுக்கு எதிரான இஸ்ரேலின் நடவடிக்கையில் பொதுமக்களின் உயிரிழப்புகளை இந்தியா கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளது, இது “அபாயகரமான மனிதாபிமான நெருக்கடி” என்று கூறியது. காம்போஜ், பெரிய அளவிலான பொதுமக்களின் உயிரிழப்புகள் தெளிவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை என்றார்.

இந்தியா இதுவரை 70 டன் மனிதாபிமான உதவிகளை வழங்கியுள்ளது, இதில் 16.5 டன் மருந்து மற்றும் மருத்துவப் பொருட்கள் இரண்டு தவணைகளில் காசாவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று ருசிரா கம்போஜ் கூறினார்.

Leave a Comment