ஐக்கிய அமீரகம் (UAE) நடத்தும் உலகளாவிய அல் குர்ஆன் கிராஅத் போட்டி.

புனித குர்ஆன் தஹ்பீர் மற்றும் அதன் அறிவியல் விருது (Holy Quran Tahbeer and its Science Award) நடத்தும் 10ஆம் ஆண்டு மாபெரும் உலகளாவிய சந்திப்பில் 4 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன: 1. Best Recitation Award – Emiratiசிறந்த கிராஅத் விருது – ஐக்கிய அரபு நாட்டினர் மட்டும். 2. Best Recitation Award – All Nationalitiesசிறந்த கிராஅத் விருது – உலகளாவிய மக்கள் அனைவரும். 3. Best Recitation Award – People … Read more

எங்கும்.. எதிலும்.. Google Pay!

வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் இந்தியர்கள் எளிதில் பணப்பரிமாற்றம் செய்ய வழிவகை செய்யும் வகையில் சர்வதேச அளவில் UPI சேவையை வழங்க Google Pay முடிவு! சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரேலியா, ஓமன் உள்ளிட்ட UPI சேவை நடைமுறையில் உள்ள நாடுகளில் Google Pay தனது சேவையைத் தொடங்கவுள்ளது.