உலகிலேயே ஒரு நதி கூட இல்லாத நாடு எது தெரியுமா?

உலகிலேயே ஒரு நதி கூட இல்லாத நாடு எது தெரியுமா?

Last Updated on: 18th March 2024, 11:11 pm

உலகில் நதியே இல்லாத நாடு நமக்கு அடுத்ததாக உள்ளது என்பதை அறிந்தால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். அந்த நாட்டில் அதிக மழை இல்லை. ஆனால் அந்த நாடு பணக்கார நாடுகளில் ஒன்றாகும்.

அந்த நாட்டின் பெயர் சவுதி அரேபியா. அங்கு நதியோ ஏரியோ இல்லை. சவுதி அரேபியா பெரும்பாலும் நிலத்தடி நீரை மட்டுமே நம்பி உள்ளது. நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெரும்பகுதி தண்ணீருக்காக செலவிடப்படுகிறது.

சவுதி அரேபியாவில் ஆறுகள் இல்லை என்றாலும், இந்த நாடு இரண்டு கடல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. அதன் மேற்கில் செங்கடல் உள்ளது. மேலும் கிழக்கில் இது பாரசீக வளைகுடாவால் சூழப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு கடல்களும் சவுதி அரேபியாவிற்கு வணிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.

ஆறுகள் இல்லாததால், சவுதி அரேபியாவில் கிணறுகள் இன்னும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், சவுதியின் நிலத்தடி நீர் மட்டமும் உயர்ந்ததாக தெரியவில்லை. அதனால் தான் கடல் நீர் குடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மிகவும் அந்த நாட்டில் விலை உயர்ந்தது.

Leave a Comment