சவுதி அரேபியாவில் பிறை தென்பட்டது!

சவுதி அரேபியாவில் பிறை தென்பட்டது!

Last Updated on: 10th March 2024, 09:25 pm

வளைகுடா நாடுகளில் இன்று பிறை பார்க்கும் நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் இன்று சவுதியில் ஹரமைன் பக்கத்தில் பிறை பார்க்கும் குழு பிறை தென்பட்டதாக அறிவித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து நாளை சவுதி மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் நோன்பு பிடிக்கப்படும்.

Leave a Comment