அரபு மொழி பேசாதவர்களுக்காக புதிய மொழிபெயர்ப்பு சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது சவுதி NAJIZ.

அரபு மொழி பேசாதவர்களுக்காக புதிய மொழிபெயர்ப்பு சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது சவுதி NAJIZ.

Last Updated on: 18th September 2023, 06:18 pm

ரியாத்: நீதி அமைச்சகம் சமீபத்தில் “Najiz.sa” என்ற ஒருங்கிணைந்த மொழிபெயர்ப்பு மையத்தின் ஆன்லைன் தளத்தின் மூலம் “ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளருக்கான கோரிக்கை” சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த முன்முயற்சியானது அரபியை முதன்மை மொழியாகப் பேசத் தெரியாத நபர்களுக்கு உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த மின்னணு சேவை பயனாளிகள் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் போது நீதித்துறை மற்றும் பிற தொடர்புடைய நபர்களுடன் திறம்பட தொடர்புகொள்வதில் அவர்களுக்கு உதவக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பாளரைக் கோர அனுமதிக்கிறது. இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்த, பயனர்கள் Najiz.sa போர்ட்டலில் உள்நுழைந்து, உரிமைகோரல் அறிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், கோரப்பட்ட தகவலை உள்ளிடவும், விருப்பமான மொழியைத் தேர்வு செய்யவும், தேவையான தரவை நிரப்பவும், இறுதியாக விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும் முடியும்.

Leave a Comment