பிரபல ஓவியர் பிக்காஸோ வரைந்த ஓவியம் எவ்வளவு டாலருக்கு ஏலம் போனது தெரியுமா?

பிரபல ஓவியர் பிக்காஸோ வரைந்த ஓவியம் எவ்வளவு டாலருக்கு ஏலம் போனது தெரியுமா?

Last Updated on: 11th November 2023, 07:00 pm

நியூயார்க்: பிரபல ஓவியர் பிக்காஸோ 1932ம் ஆண்டில் வரைந்த ஓவியம் ஒன்று 139 மில்லியன் டாலருக்கு ஏலம் போனது!உலகிலேயே இந்தாண்டு நடைபெற்ற ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு விற்பனையான பொருள் இது

Leave a Comment