“சமையல் பிடிக்கும் என்றால் சாதனையும் பிடிக்கும்”

“சமையல் பிடிக்கும் என்றால் சாதனையும் பிடிக்கும்”

Last Updated on: 11th November 2023, 05:20 pm

119 மணி நேரம் 57 நிமிடங்கள் (சுமார் 5 நாட்கள்)

இடைவிடாமல் சமையல் செய்து, கின்னஸ் உலகசாதனை படைத்தார் அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த சமையல் கலை நிபுணர் ஆலன் ஃபிஷர்.

மேலும் 47 மணி நேரம் 21 நிமிடங்கள் பேக்கிங் செய்து,அமெரிக்காவின் வெண்டி சாண்ட்னர் என்பவரின், மிக நீளபேக்கிங் மாரத்தான் சாதனையையும் முறியடித்துள்ளார்

Leave a Comment