ஆஸ்திரேலிய பெண்ணின் அசத்தல் சாதனை!

ஆஸ்திரேலிய பெண்ணின் அசத்தல் சாதனை!

Last Updated on: 12th November 2023, 07:59 pm

சன்னேசன் நியூஸ்ரிப் கர்ல் மேன் கிளாசிக்அதிக உயரமான அலையை (43.6 அடி) Surfing மூலம் கடந்த பெண் என்ற கின்னஸ் உலக சாதனையை படைத்தார் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த லாரா எனெவர்!

Leave a Comment