தனியொருவனாக போராடி ரன்கள் குவித்த ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய். நூலிழையில் சதத்தை தவறவிட்டார்!

தனியொருவனாக போராடி ரன்கள் குவித்த ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் அஸ்மதுல்லா ஒமர்சாய். நூலிழையில் சதத்தை தவறவிட்டார்!

Last Updated on: 10th November 2023, 07:50 pm

உலககோப்பை தொடர்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் தனியொருவனாக போராடி 97 ரன்கள் எடுத்த ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் ஒமர்சாய். நூலிழையில் சதத்தை தவறவிட்டார்!

Leave a Comment