இலங்கை அணிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஐசிசி!

இலங்கை அணிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஐசிசி!

Last Updated on: 10th November 2023, 09:10 pm

ICC-ல் இருந்து இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் தற்காலிகமாக நீக்கம்!இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்திற்குள் அந்நாட்டு அரசாங்கத்தின் தலையீடு காரணமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐசிசி விளக்கம்!

Leave a Comment