விமான டிக்கெட் புக்கிங் செய்ய இருக்கிறீர்களா? ஜஸீரா ஏர்வேஸ் வழங்கும் சிறப்பு கட்டண சலுகை!

விமான டிக்கெட் புக்கிங் செய்ய இருக்கிறீர்களா? ஜஸீரா ஏர்வேஸ் வழங்கும் சிறப்பு கட்டண சலுகை!

Last Updated on: 4th September 2023, 08:57 pm

ஜஸீரா விமான சேவை நிறுவனம் இந்தியா உட்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு விமான டிக்கட் விலையில் சிறப்பு சலுகை அளித்துள்ளது. ரியாத்திலிருந்து சென்னைக்கு 293 ரியால்கள் என கட்டணச்சலுகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

3 நாட்களுக்குள் டிக்கட் புக்கிங் செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த சலுகை கிடைக்கும். பயண தேதி பின்னர் இருக்கலாம். தமிழகத்திற்கு சென்னைக்கு மட்டுமே ஜஸீரா ஏர்வேஸ் செல்கிறது.

Leave a Comment