மக்கா: புனித காபாவில் புதிய கிஸ்வா மாற்றப்படுகிறது

மக்கா மற்றும் நபிகள் நாயகத்தின் மதினா பள்ளிகளின் விவகாரங்களுக்கான பொது தலைமைத்துவம் சனிக்கிழமை அதிகாலை புனித காபாவை ஒரு புதிய துணியுடன் (கிஸ்வா) அலங்கரித்தது. புனித காபா கிஸ்வாவிற்காக கிங் அப்துல் அஜீஸ் வளாகத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழுவால் காபாவின் கிஸ்வாவை மாற்றப்பட்டது புனித காபாவின் கிஸ்வா பெல்ட்டின் எண்ணிக்கை 16 துண்டுகள், கூடுதலாக ஆறு துண்டுகள் மற்றும் பெல்ட்டின் அடிப்பகுதியில் 12 விளக்குகள் உள்ளன. புனித காபாவின் கிஸ்வா வளாகத்திற்குள் கருப்பு நிறத்தில் சாயம் பூசப்பட்ட சுமார் … Read more