இலங்கையின் தற்காலிக ஜனாதிபதி விக்ரமசிங்கே அவசரநிலையை பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார்

ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகுதியில் வெளியிடப்பட்ட அரசாங்க அறிவிப்பின்படி, இலங்கையின் தற்காலிக ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க அவசரகால நிலையைப் பிரகடனம் செய்துள்ளார், அவரது நிர்வாகம் சமூக அமைதியின்மையைத் தணிக்கவும், தீவு தேசத்தைப் பற்றிக் கொண்டிருக்கும் பொருளாதார நெருக்கடியைச் சமாளிக்கவும் முயல்கிறது. “பொது பாதுகாப்பு, பொது ஒழுங்கைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் சமூகத்தின் வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளைப் பராமரித்தல் ஆகியவற்றின் நலன்களுக்காக இது மிகவும் பொருத்தமானது” என்று அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. தனது அரசாங்கத்திற்கு எதிரான மக்கள் எழுச்சியில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக … Read more