சவூதி: வீட்டு பணியாளர்களின் பணி இடமாற்றத்திற்கு 7 நாட்கள் மட்டுமே வழங்கப்படும் -ஜவாசாத்

சவூதி அரேபியாவில் உள்ள பாஸ்போர்ட் இயக்குனரகம் (ஜவாசாத்) வீட்டு பணியாளர்கள் பணி இடமாற்றம் செய்ய அதிகபட்சமாக 7 நாட்களுக்குள் ஆன்லைனில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. Absher அப்ஷர் இயங்குதளத்தை அணுகுவதன் மூலம் பணியாளரின் சேவை பரிமாற்றத்தை மேற்கொள்ளலாம் என்று பாஸ்போர்ட் துறை மேலும் கூறியது, Absherல் “my services” பின்னர் “services” என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, “பாஸ்போர்ட்கள்” என்பதைக் கிளிக் செய்து, பின்னர் சேவை பரிமாற்றத்தின் ஒப்புதல்களை பெறலாம். இது கிவா Qiwa தளத்தின் மூலம் பிற தொழில்களுக்கான … Read more