சவுதி: தொழிலாளர் நீதிமன்றத்தில் முதலாளிக்கு எதிராக ஆன்லைனில் புகார் செய்வது எப்படி?

ஒரு பணியாளருக்கும் முதலாளிக்கும் இடையே ஏதேனும் தகராறு ஏற்பட்டால், சவூதி அரேபியாவில் உள்ள தொழிலாளர் நீதிமன்றங்களில் ஆன்லைன் புகார்/வழக்கை தாக்கல் செய்ய ஊழியருக்கு உரிமை உண்டு. பெரும்பாலான வழக்குகளில், சவுதி தொழிலாளர் நீதிமன்றங்களில் தொழிலாளர் வழக்குகள் பின்வரும் காரணங்களுக்காக தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன; End of Service Benefits. முறையாக வழங்கப்படாதது. சவுதி தொழிலாளர் சட்டத்தின் 77 வது பிரிவின் கீழ் நியாயமற்ற பணிநீக்கம். சம்பளத்தில் தாமதம். தொழிலாளர் வழக்கில் ஹூரூப்பை அமைக்க முடியுமா? தொழிலாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் … Read more