கத்தாரில் இவ்வாண்டு வெளிநாட்டவர்களின் வருகை கணிசமாக அதிகரிப்பு.

கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் 24,293 பேர் கத்தாருக்கு வருகை தந்திருந்த நிலையில், இவ்வாண்டு கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 145,641 பேர் அதிகமாக வருகை தந்துள்ளனர். ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை 499% அதிகரித்துள்ளது. பெரும்பாலான பார்வையாளர்கள், 59,620 பேர், ஜூன் 2022 இல் GCC நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, மொத்த பார்வையாளர்களில் 41% பேர் அதில் அடங்கும். திட்டமிடல் மற்றும் புள்ளியியல் ஆணையம் நேற்று வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, மொத்த எண்ணிக்கையில் … Read more