உலக பாஸ்போர்ட் தரவரிசையில் கத்தார் முன்னேறியுள்ளது

ஹென்லி & பார்ட்னர்ஸ் என்ற உலகளாவிய முதலீட்டு இடம்பெயர்வு ஆலோசனையின் சமீபத்திய தரவரிசையின்படி, கத்தார் பாஸ்போர்ட் மூன்று இடங்கள் முன்னேறி, விசா இல்லாத அல்லது விசா-ஆன்-அரைவல் ஸ்கோர் 99 உடன் உலகில் 57 வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. 2012 இல், கத்தார் 67 வது இடத்தைப் பிடித்தது, இது நாட்டின் முன்னோக்கு சிந்தனைக் கொள்கைகள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆர்வத்தை காட்டுகிறது. FIFA உலகக் கோப்பை 2022 நடத்தும் நாடு கத்தார், 2021 இல் 97 மதிப்பெண்களுடன் 60 … Read more