உலகின் மிக ஏழ்மையான நாடுகள் எவை தெரியுமா? ஏன்?

தெற்கு சூடான்: ஆப்பிரிக்க நாடான தெற்கு சூடான் உலகின் ஏழ்மையான நாடு. தெற்கு சூடானில் 11 மில்லியன் மக்கள் கடுமையான வறுமையை எதிர்கொள்கின்றனர். தெற்கு சூடானின் தலைநகரம் ஜூபா. 2011-ல் சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து, இந்நாடு உலகின் ஏழ்மையான நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. எண்ணெய் வளம் அதிகம் உள்ள போதிலும், தெற்கு சூடான் அதன் பொருளாதாரத்தை இன்னும் வலுப்படுத்தவில்லை. புருண்டி: உலகின் இரண்டாவது ஏழ்மையான நாடு புருண்டி. இந்த நாடு நீண்டகாலமாக உள்நாட்டுப் போரை சந்தித்து வருகிறது. இங்கு … Read more