கஞ்சா விற்பனை குறித்து காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்க இந்த எண்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்..

பள்ளி, கல்லூரி அமைந்திருக்கும் பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெற்றால் அதுகுறித்து தகவல் அளிக்க புகார் எண்களை காவல்துறைஅறிவித்துள்ளது. ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொண்டு கஞ்சா விற்பனை குறித்து புகார் அளிக்கலாம் என தென் மண்டல ஐஜி கூறியுள்ளார் தொடர்ந்து இதுபோன்ற பல முக்கிய தகவலுக்கு எங்கள் WhatsApp குரூப்பில் (https://bit.ly/3SWGrZk) இணைத்து கொள்ளுங்கள்.