சவூதி: பொது இடங்களில் சத்தமாக பேசினால் SR 100 அபராதம்

சவுதி அரேபியா பொது இடங்களில் சத்தமாக மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வகையில் பேசுபவர்களுக்கு SR 100 அபராதம் விதித்துள்ளது. சவூரா கவுன்சில், நிபுணர்கள் பணியகம் மற்றும் சவூதி அரேபியாவில் உள்ள அமைச்சர்கள் கவுன்சில் இந்த ஒழுங்குமுறைக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பொது அலங்காரக் குறியீட்டின் பிரிவு 5 கூறுகிறது, “பொது இடங்களில் பார்வையாளர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அல்லது அச்சுறுத்தும் அல்லது அவர்களை ஆபத்தில் ஆழ்த்தும் வகையில் குரல் கொடுப்பது அல்லது செயலைச் செய்வது, பொது ஒழுக்கத்தை மீறுவதாகக் கருதப்படுகிறது … Read more