3,000 திர்ஹம் வரை அபராதம்: ஓட்டுநர் உரிமம் தொடர்பான நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான போக்குவரத்து விதி மீறல்கள்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் ஓட்டுநர் உரிமம் என்பது ஒரு மதிப்புமிக்க உடைமையாகும், மேலும் இது குடியிருப்பாளர் செய்ய வேண்டிய பட்டியலில் உள்ள முதன்மையான செயல்களில் ஒன்றாகும். உரிமம் பெறுவதற்கான செயல்முறை மிகவும் முழுமையானது. UAE சாலைகளில் தங்கள் வாகனங்களை இயக்கத் தொடங்கியவுடன், ஓட்டுநர்கள் போக்குவரத்து விதிகளைப் பின்பற்றுவதை பின்வரும் நடைமுறைகள் உறுதி செய்கின்றன. போதைப்பொருள் அல்லது குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுவது போன்ற கடுமையான போக்குவரத்து குற்றங்கள் நீதிமன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அபராதம் மற்றும் சிறைத்தண்டனைக்கு கூடுதலாக உரிமத்தை இடைநிறுத்துவதற்கு … Read more