சவூதி அரேபியாவில் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் 76 ஊழியர்கள் கைது. நசாஹா அதிரடி

சவூதி அரேபியாவின் கண்காணிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் (நசாஹா) லஞ்சம், போலி மற்றும் பணமோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட 76 பேரை கைது செய்துள்ளதாக அறிவித்தது. முஹர்ரம் மாதத்தில் 3,321 ஆய்வுச் சுற்றுகளை ஆணையம் மேற்கொண்டது. இந்தக் கண்காணிப்புச் சுற்றில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட குடிமக்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் உட்பட 5 அமைச்சகங்களில் உள்ள, உள்துறை, சுகாதாரம், நீதி, கல்வி, நகராட்சி மற்றும் ஊரக விவகாரங்கள் மற்றும் வீட்டுவசதி அமைச்சகங்களில் உள்ள ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பல … Read more